Trang chủ»Dịch vụ

Dịch vụ gia công phần mềm - Outsourcing

Acomm Software cung cấp dịch vụ gia công phần mềm - Outsourcing chủ yếu ở các mảng sau:

    - Phần mềm quản lý hành chính
    - Dịch vụ hành chính công trực tuyến
    - Phần mềm quản trị doanh nghiệp
    - Phần mềm bán hàng trực tuyến
    - Thiết kế ứng dụng Web
    - Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động